Wydawca treści Wydawca treści

pomniki przyrody

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. pomnikami przyrody są pojedyncze, cenne twory przyrody żywej i nieożywionej odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je spośród innych. Zaliczamy do nich: drzewa, grupy i aleje drzew, głazy, skałki, odsłonięcia geologiczne i inne.

W lasach zarządzanych przez Nadleśnictwo Staszów występują trzy takie obiekty. Są to dwa dęby i jeden  buk.

       Bardzo liczna grupa pomników przyrody znajduje się na terenach nie będących w zarządzie Nadleśnictwa, lecz pozostających w zasięgu jego terytorialnego działania. Jest to w sumie aż 119 obiektów, na które składają się zarówno pomniki przyrody ożywionej jak i nieożywionej.

 

Nr

rejestru

wojewody

             Nr

 rozporządzenia

Data

utworzenia

Położenie

Opis obiektu

Gmina leśnictwo

Gatunek

wiek

[lata]

obwód

[cm]

 wysokość

[m]

obręb Golejów

811

Rozp. nr 4/2008 Woj.Święt. z dnia

28.04.2008r.

24.04.2008r.

Rytwiany

Szczeka

Dąb

bezszypułkowy

b.d.

600

27

698

Rozp. nr 35/2007 Woj.Święt. z dnia

12.12.2007r.

2.10.1953

Rytwiany

Sichów

Dąb szypułkowy

ok. 250

545

26

obręb Kurozwęki

679

Rozp. nr 35/2007 Woj.Święt. z dnia

12.12.2007r.

2.10.1953

Staszów

Przyjmy

Buk zwyczajny

ok. 250

340

25