Asset Publisher Asset Publisher

certyfikat FSC

Nadleśnictwo Staszów jako jednostka wchodząca w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu uzyskała po raz pierwszy w 2003 roku Certyfikat Dobrej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu FSC.

FSC jest  pierwszym i obecnie najbardziej rozpoznawalnym globalnie systemem certyfikacji lasów i produktów drzewnych. Certyfikacja FSC przeprowadzana jest w oparciu o międzynarodowe standardy ustalone przez organizację Forest Stewardship Council, czyli Radę Zrównoważonej Gospodarki Leśnej. Głównym celem tej organizacji jest wspieranie zrównoważonej gospodarki leśnej, czyli takiej, która bierze pod uwagę aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. System oparty jest o szereg standardów –  wymogów stworzonych przez członków organizacji FSC A.C. Dokumenty te opisują zasady prawidłowego gospodarowania lasami oraz sposoby ich weryfikacji w terenie. Standardy opisują również zasady kontroli przepływu surowca z lasu do ostatecznego konsumenta w sposób, który gwarantuje, że produkty oznakowane LOGO FSC faktycznie pochodzą z lasów spełniających wymogi FSC. Lasy z certyfikatem FSC zarządzane są zgodnie z najwyższymi światowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz  jednoczesnym zachowaniu zasad ekonomicznych prowadzenia gospodarki leśnej. Oznacza to, że w lasach z certyfikatem FSC między innymi: zabrania się stosowania niedozwolonych pestycydów, zachowuje się martwe drewno do naturalnego rozkładu, ochrania się rzadkie gatunki fauny i flory, dąży się do zachowania w stanie naturalnym części ekosystemów leśnych, nie wprowadza się roślin obcego pochodzenia a w szczególności roślin modyfikowanych genetycznie, chroni się obszary o wyjątkowych walorach społecznych i przyrodniczych.