Asset Publisher Asset Publisher

akcja sadzonka

Nikt w Polsce nie sadzi tyle co LASY PAŃSTWOWE.

Czy wiesz, że:

Sadzimy blisko 500 mln drzew rocznie, nie licząc inicjowania odnowienia naturalnego (samosiewu).

Nasze szkółki produkują 800 mln drzew i krzewów rocznie.

Sadzimy gatunki zgodne z siedliskami dobierając je wymaganiami do miejsc w których będą rosły.

Co roku sadzimy coraz więcej drzew liściastych, dlatego ich udział powierzchniowy od czasu wojny zwiększył się z 13 do 23%.

Sadzimy gatunki rodzime.

Sadzonki hodujemy na terenie  448 szkółek leśnych.

Planujemy w 2017 roku w skali Lasów Państwowych:

- odnowić i zalesić powierzchnię 53 013 ha  niemal równą powierzchni jaką zajmuje Warszawa

- zainicjowane odnowienia naturalne uznać za właściwie odnowione na powierzchni 3 889 ha

- przebudować skład gatunkowy lasu na powierzchni 4 708 ha dostosowując gatunki drzew do wymagań siedlisk leśnych

I TY POSADŹ GATUNEK RODZIMY                                                                                 zapraszamy do naszych szkółek leśnych po sadzonki  naszych polski drzew i krzewów

W skali naszej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w RADOMIU planuje się w roku 2017 odnowić i zalesić ogółem  2 193,29 ha, w  tym:

- odnowić sztucznie na powierzchni 2 120,91 ha

- odnowienia naturalne uznać na powierzchni 71,12 ha

- zalesić 1,26 ha gruntów porolnych (nieużytków)

Planuje się też przebudować 231,94 ha lasu.

Dyrekcja Radomska posiada 21 gospodarstw szkółkarskich gdzie w produkcji polowej lub namiotach hoduje się sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym oraz  1 szkółkę kontenerową, gdzie hoduje się sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym.

Łączna powierzchni produkcyjnej szkółek to ponad 125 ha. Ogółem produkcja sadzonek osiąga 39 300 tys. szt., w tym: gatunki iglaste- 17 400 tys. szt. a liściaste 21 900 tys. szt.

Szkółka kontenerowa jest nowopowstałym obiektem. Przewidujemy, że ilość sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym jesienią roku 2017 wyniesie 1300 tys. szt. w tym sosny – 600 tyś. szt., buka- 150 tyś. szt., dęba szypułkowego - 550 tyś. szt.

Nadleśnictwa RDLP w Radomiu pomagają w zalesianiu gruntów osób prywatnych sporządzając plany zalesieniowe w ramach działania zalesieniowego (PROW) skierowanego dla rolników. W roku 2016 nadleśnictwa sporządziły w sumie 139 planów zalesień zawierających zalecenia i wytyczne dotyczące założenia uprawy leśnej na łączną powierzchnię 141,3 ha.

Jak posadzić drzewo: http://www.lasy.gov.pl/wideo/echa-lesne-tv/oblicza-lasow

 

Nadleśnictwo Staszów w roku 2017 planuje odnowienia i zalesienia na powierzchni  161,83 ha (ponad 230 boisk piłkarskich) w  tym zamierza odnowić sztucznie 146,22 ha i uznać odnowienia naturalne na 15,61 ha. Natomiast przebudowa składu gatunkowego obejmie powierzchnię 19,94 ha

Nadleśnictwo Staszów również sporządza plany zalesieniowe. Od 2004 roku wykonano ich 499 sztuk. Najwięcej planów wykonano w 2009 r gdzie ich ilość przekroczyła 60 szt. W roku 2016 przygotowano w sumie 22 plany zalesień na łączną powierzchnię 15,24 ha.

Sadzonki na nasze potrzeby i planów zalesieniowych w większości zapewnia nasza szkółka leśna. W warunkach polowych produkujemy rocznie ponad 650 tyś sadzonek w tym większość to gatunki liściaste (iglaste ok 20 tyś szt.).