Asset Publisher Asset Publisher

1000 drzew na minutę w Staszowie

Nasze Nadleśnictwo razem z Urzędem Miasta i Gminy Staszów oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie przeprowadzili na terenie Staszowa ogólnopolską akcję „1000 drzew na minutę".

Hasło "1000 drzew na minutę" wynika z prostego przeliczenia. Lasy Państwowe sadzą co roku 500 mln nowych drzew co w przeliczeniu na minutę daje właśnie liczbę 1000 drzew na minutę. Celem akcji było podkreślenie szczególnego znaczenia lasów w życiu społeczeństwa. Staszowscy leśnicy pokazali tym samym, że oprócz dbania o nasze wspólne dobro jakim są lasy, na sercu leży im również stan zieleni miejskiej, czyli przyrody z którą mieszkańcy naszego miasta obcują na co dzień.

Akcja rozpoczęła się 24 kwietnia przy Przedszkolu numer 8 imienia Jana Christiana Andersena w Staszowie. W jej trakcie zostało wysadzonych około 800 sadzonek buka zwyczajnego, czyli gatunku rodzimego we florze Polski. W przyszłości, przy odrobinie pielęgnacji powstanie z niego piękny żywopłot. Finał całego przedsięwzięcia miał miejsce 26 kwietnia, kiedy to przedszkolaki, biorące także udział w programie edukacyjnym Nadleśnictwa „Zachwyt w Przedszkolu", sadzili drzewka razem z pracownikami Nadleśnictwa. W strugach deszczu, oprócz dzielnych małych pomocników, pracowali także Nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów - Adam Lubera oraz Burmistrz Staszowa Leszek Kopeć, którzy zakończyli akcję symbolicznym posadzeniem 2 pięknych dębów przy przedszkolu. Wszystko zostało potwierdzone wydanymi przez nasze Nadleśnictwo specjalnie na tą okazję stosownymi certyfikatami. Tego typu akcje pokazują, że przy odrobinie dobrej woli można zmienić nasze otoczenie na bardziej zielone, a tym samym zdrowsze i ładniejsze. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia taka wspólna akcja instytucji działających na naszym terenie, w którą Nadleśnictwo Staszów jak zwykle z przyjemnością się zaangażuje.